Uslovi za Tandem skok:

 

Starosna granica: je 18 godina ili 14 godina uz pisanu saglasnost i prisustvo jednog roditelja.

Molimo Vas da na svoj skok ponesete važeći dokument (Ličnu kartu, Pasoš ili Vozačku dozvolu) kako bi potvrdili svoje godine.

 

Telesna težina i BMI:

 

Vaša telesna težina ne sme da pređe maksimalnu težinu koja je propisana za opremu koju koristimo. Takođe, odnos telesne težine (BMI – Body mass index) i visine ne sme da pređe vrednost koja je u našem centru propisana.

Dame:

Težina: maksimalno 90 kilograma ili manje

BMI: Maksimalno 27.5

Muškarci:

Težina: maksimalno 100 kilograma ili manje

BMI: maksimalno 30

Ukoliko ne znate svoj BMI možete ga proveriti na sledećem linku

Molimo Vas da budete precizni u određivanju svog BMI s obzirom da osobi koja izlazi iz maksimalne propisane veličine, neće biti dozvoljeno izvođenje skoka.

 

Zdravstveni preduslovi:

 

Za učesnike u Tandem skoku nije potreban lekarski pregled. Molimo Vas da pažljivo pročitate Saglasnost za izvođenje Tandem skoka (Vaiwer) i obavestite naše osoblje ukoliko ste imali neki od zdravstvenih problema navedenih u ovom dokumentu. Saglasnost za izvođenje Tandem skoka pogledajte ovde.

 

Zabranjeno je koristiti alkohol i/ ili narkotike 24 časa pre izvođenja Tandem skoka.