Услови коришћења Веб сајта

Општи услови: Власник овог Веб сајта је „Ivan Nikolić PR, Vazdušni prevoz putnika, Skydive Serb, Beograd“, регистрован у Београду 11 070 са матичним бројем 64565214, у даљем тексту Skydive Serbia.

Молимо Вас да пажљиво прочитате Услове коришћења овог сајта пре него што га почнете користити. Коришћењем овог сајта се добровољно и неопозиво саглашавате с његовим Условима коришћења. Уколико се не слажете с овим Условима коришћења, молимо Вас немојте користити овај сајт.

Овом Веб сајту и његовом коришћењу приступате на сопствену одговорност. Skydive Serbia не обезбеђује никакву гаранцију кориснику овог сајта нити омогућује накнаду штете кориснику насталу коришћењем овог сајта у смислу комјутерских вируса, поузданости и стабилности сајта.

Skydive Serbia има право да постави лимите и рестрикције на овом Веб сајту и да одузме право коришћења Веб сајта без обавезе да информише корисника.

Заштита података:

Највећем делу овог Веб сајта можете приступити без обавезе достављања личних података.

За посете одређеним деловима Веб сајта, као што је Заказивање скокова биће потребно доставити Ваше личне податке. Свака лична информације коју нам доставите (или овом Веб сајту) биће коришћена у складу са Заштитом личних података.

„Колачићи“:

Овај Веб сајт може користити колачиће како би Вам омогућио квалитетније коришћење а то омогућује Веб сајту да има увид у податке Ваше посете. Овај Веб сајт може користити систем који Вам омогућујете избор да ли желите или не желите коришћење колачића на Вашем компјутеру или другом приступном уређају. Уколико не желите да овај Веб сајт користи и снима колачиће на хард диску Вашег уређаја, саветујемо Вас да преузмете неопходне кораке у оквиру Вашег претраживача и то у делу подешавања безбедности (Web browser security settings).
 
Ауторска права:

Сви текстови, информације, фотографије, аудио и видео материјали који постоје на овом Веб сајту, заједно са дизајном сајта и софтверским кодовима су власништво Skydive Serbia. Без наше писане дозволе забрањено је: копирање, модификовање, публикација (штампана или електронска), продаја и трансфер материјала с овог Веб сајта у било којој форми.

Коришћење овог Веб сајта је само за личну употребу. Ни један део овог Веб сајта се не може репродуковати, преузимати ни у једном електронском облику, модификовати или преусмеравати трећем лицу без наше писане дозволе.

Приватљиво коришћење:

Овај Веб сајт се може користити само у складу са Условима коришћења Веб сајта а у случају злоупотребе биће покренут спор у надлежном Суду у Београду или у другом надлежном правном органу у зависности од места одакле је корисник приступио Веб сајту.

Прихватањем Услова коришћења сајта сагласни сте да нећете:

Користити овај Веб сајт на начин који ће нарушавати власничка права власника овог Веб сајта

Користити овај Веб сајт на начин који може оштетити неки од сервера или било ког дела инфраструктуре Skydive Serbia; или предузимати мере које могу преоптеретити Веб сајт и његову инфраструктуру

Копирати, мењати, публиковати, дистрибуирати и продавати било који садржај овог Веб сајта

Користити овај Веб сајт на начин који има везе с пиратеријом и који може за резултат имати инфицирање Веб сајта вирусима

Приступати ни покушавати приступати деловима Веб сајта или мреже за које нисте ауторизовани

Линкови на Веб сајту

Овај Веб сајт садржи линкове ка другим сајтовима који нису наше власништво. Skydive Serbia не надгледа рад тих сајтова и неће бити одговоран за њихове садржаје и заштиту приватности на тим сајтовима.

Модификација Веб сајта:

Власник Веб сајта задржава право да допуни или измени садржај Веб сајта без обавезе обавештавања корисника. Услови коришћења Веб Сајта такође могу бити мењане без претходне најаве и обавештавања корисника.