KURS PADOBRANSTVA


Obuka u našem školskom centru se izvodi najsavremenijom AFF metodom (accelerated free fall). Na ovaj vid obuke smo se odlučili jer nam je bezbednost naših polaznika prva stavka na listi prioriteta.

Obuka je kombinacija tandem skokova (skok sa instruktorom za koga ste bezbedno pričvršćeni) i AFF skokova tokom kojih koristite sopstveni padobran ali i dalje pod nadzorom naših instruktora koji će Vas držati sve vreme tokom trajanja slobodnog pada. 

Prva 3 nivoa (skoka) AFF obuke skakaćete sa dva instruktora a sledeća 4 skoka sa jednim instruktorom. Posle 8 nivoa obuke bićete kompletno spremni za samostalne skokove gde ćete kontrolisati svoje telo u slobodnom padu kao i kupolu padobrana.

Tokom obuke, savladaćete veštine slobodnog pada kao što su horizontalni zaokreti, salto i kretanje u sve tri ose kao i upravljanje padobranom i bezbedno prizemljenje. Po završetku obuke možete da nastavite sa samostalnim skokovima sve do skoka broj 25, kada stičete pravo na polaganje za padobransku „A“ dozvolu koju posredstvom naše škole izdaje Direktorat Civilnog Vazduhoplovstva republike Srbije. 

Ispit za polaganje za „A“ dozvolu se organizuje u našim prostorijama na sportskom aerodromu „Lisičji jarak“ uz nadzor  Direktorata Civilnog Vazduhoplovstva. Padobranske dozvole izdate u Republici Srbiji su međunarodno priznate.

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8